USLUGE

SZR Lipa osim proizvodnje nameštaja specijalizovala se i za uređenje enterijera. Uslugu uređenja enterijera radi naš tim.

KAKO IZGLEDA PROCES UREĐENJA ENTERIJERA?

Na izgled sve je vrlo jednostavno a sastoji se iz tri faze u realizaciji.

Prva faza – postavljanje zahteva

Klijent poželi uređenje i stupa u kontakt sa nama. Naš arhitekta razgovara sa klijentom, definiše početne uslove i vrši izbor osnovnog stila uređenja naravno u skladu sa ukusom i potrebama klijenta.

Kompjuterski projektujemo osnovu objekta na kojoj planiramo realizaciju projekta. Arhitekta u saradnji sa klijentom vrši izbor osnovnih elemenata uređenja, boju i vrstu dekorativne tkanine elemenata (stolica, fotelja, separea, boje zidova i …) i osnovne crte uređenja.

Druga faza – projektovanje

Arhitekta projektuje najbolja rešenja koja će zadovoljiti moderne linije enterijera sa zahtevom i ukusom klijenta. Moderna tehnologija dolazi do izražaja a sam proces projektovanja paralelno pruža mogućnost 3D prikaza rada na uređenju. Na taj način arhitekta realizuje pripremu za treću fazu ili prezentaciju rada klijentu.

Treća faza – prezentacija

Arhitekta klijentu prezentuje urađeni projekat, razgovaraju i definišu korekcije ukoliko postoji potreba za istim. Po zaključenju projekta arhitekta formira nalog našoj proizvodnji i realizacija uređenja enterijera počinje.

Projektovanjem uređenja enterijera, arhitekta prostoru daje dušu a proizvodi naše kuće željeni sjaj.